En fedtudskiller

Er en maskine som fjerner fedt og olie fra vandet før det udledes i afløbssystemet.

Det har i mange år været et problem for restauranter, køkkener, kantiner mv. at få skilt fedt og olie fra afløbsvandet og dermed undgå problemet med tilstoppede kloakrør.

I tæt bebyggede områder kan det ligefrem være helt umuligt at plads til den traditionelle fedtudskiller , som typisk graves ned udenfor bygningen og derefter skal tømmes jævnligt af en slamsuger, hvilket er en omstændig og omkostelig affære.

Disse problemer kan nu løses hurtigt, effektivt og billigt med den nye generation af såkaldte digitale indendørs fedtudskillere fra GG Danmark.

Grease Guardian er et moderne fuldautomatisk udskillersystem, med digital timer, vedligeholdelsesalarm og en 3- trins automatiseret arbejdsgang:

 

fedtudskiller

Trin 1 Faste partikler udskilles

Spildevand fra køkkenet bliver ledt gennem indløbet ind i en trådkurv, hvor faste partikler bliver opfanget. Denne trådkurv kan tages ud.

Grease Guardian Fedtudskilleren kan åbnes over trådkurven, hvilket letter rengøringen.

trådkurv

Trin 2 Olie/fedt udskillelse

Det olie/fedtholdige spildevand løber ind i udskillerkammeret. Det letflydende fedt søger omgående til vandoverfladen, og bliver fastholdt. Det fedtfri vand bliver, fra bunden af udskillerkammeret, ledt væk gennem udløbet til afløbssystemet.

fedtudskiller åben

Trin 3 Automatisk skimning af fedt/olie

Et timerstyret varmelegeme i udskillerkammeret indstilles efter det enkelte køkkens behov. Når vandet opvarmes separeres fedt og olie fra vandet til overfladen. Et motorstyret skimmerhjul opsamler det flydende fedt/ olie fra overfladen og transporterer det, ved hjælp af et afskraberblad, gennem et separat udløb til en medfølgende opsamlingsbeholder.

 

Alle modeller kan opgraderes og leveres med ekstra skimmerhjul, som forhøjer kapaciteten.


HjemHjem